Kjøp av bolig på Den franske riviera

Eiendommer kan kjøpes enten i forbindelse med våre informasjonsmøter i Norge eller ved besøk i Frankrike. Nordic France Real Estate arrangerer besøk til Den franske riviera som normalt tar 3 - 4 dager. Våre kunder betaler selv reise og opphold. Vi kan imidlertid tilby rabatterte priser på hotellopphold, da vårt selskap har avtaler med hoteller i Cannes og Nice.

Besøk av Den franske riviera

Våre kunder blir møtt ved ankomst på flyplassen i Nice og fraktet til hotellet for innsjekking.

Besøket vil omfatte:

 • Gjennomgang av formål ved tur samt agenda for oppholdet.
 • Presentasjon av generelle forhold vedrørende kjøp av eiendom i Frankrike.
 • Basert på utfylt kundeskjema kvalitetsikres ønsker og forventninger.
 • Forskjellige områder og salgskontorer besøkes.
 • Vår finansielle partner besøkes.
 • Vår kunde bestemmer seg for kjøp.

Informasjon om kjøp av eiendom under oppføring

Reservasjonskontrakt ”Contract de Reservation”

Ved kjøp av prosjektert eiendom signerer kjøper og selger (utbygger) først en reservasjonskontrakt. Kontraktsmøte avholdes hos utbygger. Reservasjonskontrakten er skrevet på fransk og er tilpasset fransk lovgivning. I enkelte tilfeller forligger det engelsk forklaring. Oversettelse kan besørges for kjøpers regning. Reservasjonskontrakten inneholder foruten kjøpesum og eventuelt finansierings-forbehold også en teknisk beskrivelse av eiendommen med plantegning for boligen man har kjøpt.


Etter hjemkomst må kjøper overføre reservasjonsbeløpet til en sperret bank konto hos Notar. Dette beløper seg normalt til 5% av kjøpesummen.Den originale reservasjonskontrakten blir deretter sendt kontrasignert av utbygger rekommandert til kjøper.

I henhold til fransk lov har man 7 dagers angrefrist. Hvis man velger å annullere kontrakten vil det deponerte beløp bli refundert. I motsatt fall er reservasjons-kontrakten gyldig.

Kjøpsavtale ”Acte de vente”

Neste steg i kjøpsprosessen er signering av den endelige kjøpekontrakten. Dette gjøres hos Notar i Frankrike normalt 2-3 måneder etter signering av reservasjonskontrakten. Den endelige kjøpekontrakten omhandler blant annet leveringstidspunkt, oppgjørstidspunkt og alle garantier.

I Frankrike er det vanlig med 2 års feilrettingsgaranti og 10 års konstruksjonsgaranti på boligen/bygget.

Notaren (en offentlig tjenestemann med privat praksis som utgjør et nøytralt og obligatorisk ledd i eiendomshandelen) besørger det økonomiske oppgjøret mellom partene. Han undersøker om det er pant eller andre heftelser på eiendommen og tinglyser skjøte til kjøper. I tillegg sjekker Notaren om det foreligger reguleringsforhold som er av betydning for kjøpet. Notaren er forpliktet til å opplyse salget til ligningskontoret.

Noen fordeler ved å kjøpe nytt.

 • En bolig defineres som ny når den ikke er eldre enn 5 år.
 • Avgift til staten betales til Notar med 2,5 % av kjøpesummen. For en brukt-bolig kan avgiften være 7,5 % av kjøpesummen.
 • De første 2 årene etter ferdigstillelse betales ikke kommunal skatt.
 • Ved kjøp av eiendom under oppføring kan man reservere den boligen som passer best med hensyn til utsikt, etasje, sol og beliggenhet.
 • Ved å være tidlig ute kan man påvirke innredning samt standard og fargevalg.
 • Feilrettingsgaranti, driftsgaranti og konstruksjonsgaranti.
 • De senere årene har boligmarkedet på Den franske riviera vært stigende og med dette gitt god avkastning på investert kapital.

Priseksempler på nybygg

 • Studio - 150.000 til 250.000 euro
 • 1 soverom - 200.000 til 300.000 euro
 • 2 soverom - 350.000 til 500.000 euro
 • Villa - minimum 600.000 euro
 • Sjøutsikt kan medføre ca 30 % høyere pris.

Informasjon om kjøp av brukt bolig

I Frankrike kjøper man boligen som den er og man er selv ansvarlig for å undersøke den tekniske kvaliteten. Prisen er ofte satt av selger, noen ganger i samråd med megler. Dermed er det rom for prisdiskusjoner. Det er ikke vanlig med budrunder.

Kjøpsavtale ”Compromis de vente”

 • Er kjøper og selger enige signeres en kjøpsavtale.
 • Dette følger samme rutine som ved nybygg.
 • Reservasjonsbeløpet er normalt 10 %

Notaren

Etter at kjøpsavtalen er undertegnet venter en gjennomgang og signering av den endelige kontrakten hos Notar i Frankrike. Notaren vil i mellomtiden ha foretatt en grundig undersøke av alle forhold rundt eiendommen. Dette gjør normalt at den endelige kontrakten signeres 2-3 måneder etter at kjøpsavtale er undertegnet.

Skatter og avgifter

Kommunalskatt ”Taxe fonciere”

 • Kommunal skatt betales årlig.
 • Størrelsen varierer fra kommune til kommune.
 • Beløpet kreves av eier av eiendommen pr. 1. januar.
 • Ved ny bolig betales ikke denne skatten de 2 første årene.

Boligskatt ”Taxe d`habitation”

 • Boligskatten er variabel og betales ut ifra blant annet boligens beliggenhet, størrelse og standard.
 • Den avkreves av den som disponerer boligen pr. 1. januar.

Arv

I Frankrike er arvereglene annerledes enn i Norge. I hvert tilfelle hvor det er aktuelt anbefales våre kunder en gjennomgang hos advokat.

Lover og regler

 • Kjøp av bolig i Frankrike følger fransk lovgivning.
 • Alle kontrakter på nybygg skrives mellom utbygger og kjøper.
 • Alle kontrakter på brukt bolig er et forhold mellom selger og kjøper












Vi kan eiendom...